zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
28 500 PLN +VAT
Data dodania: 
25 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 600,00 m2
Dla nieruchomości wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
29 000 PLN +VAT
Data dodania: 
23 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
12 400,00 m2
Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Brak PZP, w Studium: teren rolny z zakazem zabudowy za wyjątkiem inwestycji celu publicznego
175 000 PLN +VAT
Data dodania: 
23 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Koszalińska 18
Działka: 
8 761,00 m2
Sugerowane (preferowane) obszary zabudowy, usługi: oświaty, sportu, turystyki, administracji, kultury, w tym: obiekty sakralne, inne ważniejsze usługi, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (2.W [jeszcze]
175 000 PLN +VAT
Data dodania: 
23 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Koszalińska 16
Działka: 
8 759,00 m2
Sugerowane (preferowane) obszary zabudowy, usługi: oświaty, sportu, turystyki, administracji, kultury, w tym: obiekty sakralne, inne ważniejsze usługi, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (2.W [jeszcze]
101 000 PLN +VAT
Data dodania: 
23 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Przestrzenna 4
Działka: 
2 993,00 m2
Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Brak PZP, w Studium: zabudowa przemysłowo-składowa, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1).
46 000 PLN +VAT
Data dodania: 
23 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Kwiatowa 41
Działka: 
1 380,00 m2
Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (8.MN,U)
54 000 PLN +VAT
Data dodania: 
23 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Kwiatowa 43
Działka: 
1 607,00 m2
Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (8.MN,U)
15 000 PLN
Data dodania: 
23 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
606,00 m2
Działka znajduje się w obszarze o funkcjonalnym obszary zabudowane z przewagą zabudowy mieszanej jedno i wielorodzinnej w części obszary zabudowane z przewagą zabudowy usługowej
214.72 PLN /rok +VAT
Data dodania: 
23 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Kołobrzeska
Działka: 
671,00 m2
Dopuszcza się: urządzenia techniczne, zieleń.
10 000 PLN
Data dodania: 
19 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Kolejowa
Działka: 
658,00 m2
Działki znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku plany symbolem RZ, tereny użytków zielonych

Porównaj oferty